Cupressus  funebris

Endlicher, Synopsis Coniferarum, 1847, p. 58-59.


5. CUPRESSUS FUNEBRIS Endl.

     Cupressus coma effusa ramis nutantibus, ramulis ancipitibus primariis elongatis pendulis, secundariis alternis bifariam patulis, foliis acuminato-acutis carinatis, marginalibus apice patulis facialibus adpressis, strobili globosi squamis mucronatis.

     Weeping Thuia or Lignum vitae Staunton Embassy to China II. 445. t. 41.
     Cupressus pendula Staunton Op. cit. II. 525. Lambert Pin. Ed. 1. II. t. 43. 44. Ed. 2. II. 124. t. 66. London Arboret. Brit. IV. 2479. f. 2332. 2333. excl. synon. omn.
     Tsian-soung Sin. Saksin Mandch.


    Habitat in China, ad busta passim plantata.

        "Arbor coma ampla expansa. Rami dichotomi, laxi, aphylli,
     "valde ramulosi, ramuli longi, compressi, penduli, foliis arctis-
     "sime tecti, iterum divisi, secundariis brevibus, patulis. Folia
     "quadrifariam imbricata, semiamplexicaulia, subtriquetra, ca-
     "rinata, adpressa. Amenta mascula numerosa, ovata, linea vix
     "longiora, in apicibus ramulorum solitaria, sessilia; feminea
     "depressa, minuta, foliis patulis cincta, ramulos inferiores bre-
     "vissimos terminantia. Strobilus fuscus, magnitudine fructus
     "Prunus spinosae. Squamae octo-angulatae, mucronibus obtusis.
     "Semina gilva.” Lamb. l.c.